Miejsce w kat. "M"

19.

Miejsce ogółem

19.

Czas

00:42:29

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 545 zajmował 12. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,5% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 13 pozycję, a następnie spadł na 16. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 545 uzyskał 12. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 19. czas na etapie "5 km" oraz 21. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach