Miejsce w kat. "M"

8.

Miejsce ogółem

8.

Czas

00:39:50

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 1233 zajmował 7. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,82% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1233 uzyskał 7. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 7. czas na etapie "5 km" oraz 8. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach