Miejsce w kat. "M"

45.

Miejsce ogółem

46.

Czas

03:02:26

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 80 zajmował 53. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,65% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 47 pozycję, a następnie spadł na 48. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 80 uzyskał 53. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 53. czas na etapie "21 km" oraz 48. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach