Miejsce w kat. "M"

40.

Miejsce ogółem

41.

Czas

03:01:00

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 79 zajmował 56. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,21% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 39 pozycję, a następnie spadł na 40. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 79 uzyskał 56. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 39. czas na etapie "21 km" oraz 36. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach