Miejsce w kat. "M"

29.

Miejsce ogółem

29.

Czas

02:58:27

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 73 zajmował 70. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,81% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 63 pozycję, a następnie awansował na 39. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 73 uzyskał 70. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 48. czas na etapie "21 km" oraz 26. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach