Miejsce w kat. "M"

46.

Miejsce ogółem

47.

Czas

03:02:51

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 668 zajmował 48. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,72% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 40 pozycję, a następnie spadł na 42. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 668 uzyskał 48. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 41. czas na etapie "21 km" oraz 46. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach