Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

27.

Czas

02:57:53

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 64 zajmował 60. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,95% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 48 pozycję, a następnie awansował na 37. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 64 uzyskał 60. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 50. czas na etapie "21 km" oraz 27. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach