Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

23.

Czas

02:55:04

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 62 zajmował 20. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,53% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 23 pozycję, a następnie spadł na 26. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 62 uzyskał 20. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 25. czas na etapie "21 km" oraz 28. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach