Miejsce w kat. "M"

38.

Miejsce ogółem

38.

Czas

03:00:17

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 60 zajmował 76. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 13,92% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 49 pozycję, a następnie awansował na 43. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 60 uzyskał 76. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 31. czas na etapie "21 km" oraz 41. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach