Miejsce w kat. "M"

19.

Miejsce ogółem

19.

Czas

02:53:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 58 zajmował 22. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,9% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 17 pozycję, a następnie spadł na 21. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 58 uzyskał 22. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 19. czas na etapie "21 km" oraz 23. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach