Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

31.

Czas

02:59:03

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 51 zajmował 30. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,39% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 29 pozycję, a następnie awansował na 28. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 51 uzyskał 30. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 30. czas na etapie "21 km" oraz 31. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach