Miejsce w kat. "M"

15.

Miejsce ogółem

14.

Czas

02:50:34

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 41 zajmował 29. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,2% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 19 pozycję, a następnie awansował na 17. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 41 uzyskał 29. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 17. czas na etapie "21 km" oraz 17. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach