Miejsce w kat. "M"

13.

Miejsce ogółem

12.

Czas

02:50:25

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 39 zajmował 13. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,23% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 12 pozycję, a następnie awansował na 11. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 39 uzyskał 13. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 12. czas na etapie "21 km" oraz 12. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach