Miejsce w kat. "M"

17.

Miejsce ogółem

16.

Czas

02:51:17

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 37 zajmował 8. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,3% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie spadł na 9. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 37 uzyskał 8. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 9. czas na etapie "21 km" oraz 11. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach