Miejsce w kat. "M"

10.

Miejsce ogółem

9.

Czas

02:47:41

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 36 zajmował 12. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,05% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 10 pozycję, a następnie awansował na 8. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 36 uzyskał 12. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 8. czas na etapie "21 km" oraz 8. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach