Miejsce w kat. "M"

6.

Miejsce ogółem

5.

Czas

02:43:23

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 15 zajmował 7. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,12% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 6 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 15 uzyskał 7. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 6. czas na etapie "21 km" oraz 5. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach