Miejsce w kat. "M"

36.

Miejsce ogółem

36.

Czas

03:00:05

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 131 zajmował 69. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,62% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 53 pozycję, a następnie awansował na 45. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 131 uzyskał 69. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 42. czas na etapie "21 km" oraz 38. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach