Miejsce w kat. "M"

44.

Miejsce ogółem

45.

Czas

03:01:37

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 120 zajmował 43. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,8% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 44 pozycję, a następnie spadł na 47. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 120 uzyskał 43. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 49. czas na etapie "21 km" oraz 52. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach