Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

1.

Czas

02:34:36

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 12 zajmował 2. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,19% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 12 uzyskał 2. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 1. czas na etapie "21 km" oraz 1. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach