Miejsce w kat. "M"

48.

Miejsce ogółem

49.

Czas

03:03:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 116 zajmował 61. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 11,14% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 58 pozycję, a następnie awansował na 51. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 116 uzyskał 61. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 60. czas na etapie "21 km" oraz 47. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach