Miejsce w kat. "M"

37.

Miejsce ogółem

37.

Czas

03:00:06

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 114 zajmował 46. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,35% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 57 pozycję, a następnie awansował na 46. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 114 uzyskał 46. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 66. czas na etapie "21 km" oraz 42. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach