Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

30.

Czas

02:58:37

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 108 zajmował 41. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,43% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 37 pozycję, a następnie awansował na 33. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 108 uzyskał 41. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 40. czas na etapie "21 km" oraz 30. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach