Miejsce w kat. "M"

21.

Miejsce ogółem

21.

Czas

02:54:12

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 100 zajmował 17. pozycję na 539 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,97% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 22 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 100 uzyskał 17. czas na 536 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 27. czas na etapie "21 km" oraz 22. czas na etapie "30 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach