Miejsce ogółem

3.

Czas

06:19:40

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "28,7 km" zawodnik nr 99 zajmował 3. pozycję na 112 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,79% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 3 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.



Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 99 uzyskał 3. czas na 111 osób, które ukończyły etap "28,7 km", a następnie 4. czas na etapie "50,4 km" oraz 3. czas na etapie "73,3 km".



Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach