Miejsce w kat. "M"

12.

Miejsce ogółem

12.

Czas

24:48:33

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2345 zajmował 2. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,34% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2345 uzyskał 2. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 18. czas na etapie "63 km" oraz 12. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach