Miejsce w kat. "M"

6.

Miejsce ogółem

6.

Czas

23:11:05

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2236 zajmował 22. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 28% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 15 pozycję, a następnie awansował na 10. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2236 uzyskał 22. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 11. czas na etapie "63 km" oraz 6. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach