Miejsce w kat. "M"

3.

Miejsce ogółem

3.

Czas

22:22:44

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2185 zajmował 3. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,67% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 2 pozycję, a następnie spadł na 3. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2185 uzyskał 3. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 4. czas na etapie "63 km" oraz 3. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach