Miejsce w kat. "M"

4.

Miejsce ogółem

4.

Czas

23:07:10

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2138 zajmował 1. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2138 uzyskał 1. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 5. czas na etapie "63 km" oraz 1. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach