Miejsce w kat. "M"

11.

Miejsce ogółem

11.

Czas

24:16:18

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2126 zajmował 10. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 12% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 9 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2126 uzyskał 10. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 12. czas na etapie "63 km" oraz 10. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach