Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

21:49:16

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2125 zajmował 9. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,67% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie awansował na 4. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2125 uzyskał 9. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 3. czas na etapie "63 km" oraz 4. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach