Miejsce w kat. "M"

10.

Miejsce ogółem

10.

Czas

23:40:36

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2038 zajmował 23. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 29,34% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 18 pozycję, a następnie awansował na 12. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2038 uzyskał 23. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 13. czas na etapie "63 km" oraz 8. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach