Miejsce w kat. "M"

9.

Miejsce ogółem

9.

Czas

23:40:26

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2029 zajmował 14. pozycję na 75 osób, które wystartowały (po tym etapie 17,34% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 10 pozycję, a następnie awansował na 8. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2029 uzyskał 14. czas na 65 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 8. czas na etapie "63 km" oraz 9. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach