Miejsce w kat. "M"

39.

Miejsce ogółem

40.

Czas

20:25:33

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2346 zajmował 60. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 25,88% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 69 pozycję, a następnie awansował na 53. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2346 uzyskał 60. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 78. czas na etapie "63 km" oraz 72. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach