Miejsce w kat. "M"

25.

Miejsce ogółem

26.

Czas

19:43:54

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2337 zajmował 28. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 11,85% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 26 pozycję, a następnie awansował na 19. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2337 uzyskał 28. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 28. czas na etapie "63 km" oraz 32. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach