Miejsce w kat. "M"

5.

Miejsce ogółem

5.

Czas

17:53:59

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2334 zajmował 6. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,2% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2334 uzyskał 6. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 8. czas na etapie "63 km" oraz 8. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach