Miejsce w kat. "M"

45.

Miejsce ogółem

46.

Czas

20:50:25

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2327 zajmował 99. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 42,99% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 67 pozycję, a następnie awansował na 39. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2327 uzyskał 99. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 52. czas na etapie "63 km" oraz 25. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach