Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

16:44:11

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2323 zajmował 2. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,44% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2323 uzyskał 2. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 2. czas na etapie "63 km" oraz 3. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach