Miejsce w kat. "M"

35.

Miejsce ogółem

36.

Czas

20:15:04

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2306 zajmował 161. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 70,18% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 108 pozycję, a następnie awansował na 52. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2306 uzyskał 161. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 65. czas na etapie "63 km" oraz 11. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach