Miejsce w kat. "M"

32.

Miejsce ogółem

33.

Czas

20:05:01

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2301 zajmował 56. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 24,13% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 35 pozycję, a następnie awansował na 26. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2301 uzyskał 56. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 35. czas na etapie "63 km" oraz 43. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach