Miejsce w kat. "M"

36.

Miejsce ogółem

37.

Czas

20:17:49

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2291 zajmował 110. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 47,81% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 65 pozycję, a następnie awansował na 36. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2291 uzyskał 110. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 39. czas na etapie "63 km" oraz 23. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach