Miejsce w kat. "K"

2.

Miejsce ogółem

50.

Czas

21:00:24

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2283 zajmował 86. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 37,29% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 57 pozycję, a następnie awansował na 32. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2283 uzyskał 86. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 43. czas na etapie "63 km" oraz 27. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach