Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

32.

Czas

20:00:46

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2273 zajmował 26. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,97% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 28 pozycję, a następnie awansował na 15. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2273 uzyskał 26. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 34. czas na etapie "63 km" oraz 13. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach