Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

31.

Czas

20:00:12

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2266 zajmował 33. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 14,04% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 54 pozycję, a następnie awansował na 28. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2266 uzyskał 33. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 76. czas na etapie "63 km" oraz 22. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach