Miejsce w kat. "M"

20.

Miejsce ogółem

21.

Czas

19:05:28

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2259 zajmował 29. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,29% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 25 pozycję, a następnie awansował na 16. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2259 uzyskał 29. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 27. czas na etapie "63 km" oraz 17. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach