Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

16:54:09

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2258 zajmował 1. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 3 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2258 uzyskał 1. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 4. czas na etapie "63 km" oraz 2. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach