Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

27.

Czas

19:44:27

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2248 zajmował 65. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 28,08% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 46 pozycję, a następnie awansował na 25. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2248 uzyskał 65. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 33. czas na etapie "63 km" oraz 34. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach