Miejsce w kat. "M"

43.

Miejsce ogółem

44.

Czas

20:45:14

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2222 zajmował 84. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 36,41% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 71 pozycję, a następnie awansował na 50. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2222 uzyskał 84. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 72. czas na etapie "63 km" oraz 37. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach