Miejsce w kat. "M"

41.

Miejsce ogółem

42.

Czas

20:39:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2217 zajmował 35. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 14,92% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 27 pozycję, a następnie awansował na 20. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2217 uzyskał 35. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 22. czas na etapie "63 km" oraz 40. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach