Miejsce w kat. "M"

15.

Miejsce ogółem

15.

Czas

18:42:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2214 zajmował 10. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,95% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 10 pozycję, a następnie spadł na 12. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2214 uzyskał 10. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 14. czas na etapie "63 km" oraz 20. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach