Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

28.

Czas

19:52:30

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2208 zajmował 72. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 31,15% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 43 pozycję, a następnie awansował na 29. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2208 uzyskał 72. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 24. czas na etapie "63 km" oraz 39. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach